O Podpěrově pekárně

Historie Podpěrovy pekárny sahá až do roku 1949, kdy se pan Josef Podpěra (dědeček současného provozovatele pekárny) vyučil pekařskému řemeslu u soukromého pekaře ve Zbraslavi a po mnoha letech rozvíjení svých pekařských dovedností předal celoživotní zkušenosti svému synovi Liboru Podpěrovi. Ten je v průběhu 11 let pekařské praxe dále rozvíjel a obohatil o zkušenosti související s rozvojem moderních pekařských technologií.

Libor podpěra se v roce 1992 osamostatnil a v Bílovicích nad Svitavou založil a rozvinul výrobu tradičního kmínového chleba vedeného z třístupňových kvasů. Díky skvělé chuti dosažené výběrem těch nejkvalitnějších surovin a poctivou ruční prací se Chléb kvasový stal velmi oblíbeným a vyhledávaným na celém Brněnsku.

Libor Podpěra založil společnost Bílovická pekárna s.r.o. a pečivo z této pekárny se stalo na pultech mnoha prodejen velmi vyhledávaným artiklem. Díky nešťastné volbě společníků pro podnikání musel po čase Libor Podpěra pekárnu v Bílovicích nad Svitavou opustit. Nezbývalo, než začít znovu od začátku, vyhledat prostory, kde by bylo možné v zavedené technologii a rodinné tradici pokračovat.

Ke dvěma zkušeným pekařským mistrům přibyl ještě nejmladší člen rodinného pekařského týmu Libor Podpěra mladší, aby navázal na rodinnou tradici a na základech oživeného torza společnosti Bílovická pekárna s.r.o. společně se svým otcem a dědečkem začal budovat značku s puncem rodinné tradice - Podpěrova pekárna.

Značka Podpěrova pekárna spojuje dlouholetou tradici poctivé ruční pekařské výroby, moderní technologie, skvělou chuť a maximální kvalitu pekařských výrobků, za kterou tým rodinné pekárny ručí vlastním jménem.

Podpěrova pekárna
Podpěrova pekárna
Podpěrova pekárna
Podpěrova pekárna
Podpěrova pekárna
Podpěrova pekárna