Reference

Dopis od našeho hlavního odběratele …

Vážený pane Podpěro,

jako našemu hlavnímu dodavateli pečiva Vám chceme jménem naší společnosti upřímně poděkovat za Vaše služby, které se za dlouhá léta společné spolupráce staly pro naši společnost klíčovými.

Většinu Vašich výrobků řadí naši zákazníci trvale mezi nejoblíbenější, jmenovitě například Váš Královopolský chléb, ovocné koblihy či Vaše grahamová večka. Všechny tyto jmenované produkty i řada dalších se staly jedním z pevných pilířů naší společnosti.

Velice si vážíme Vašeho profesionálního přístupu a kvalitní práce, která k nám každý den přivádí mnoho nových a spokojených zákazníků.

Doufáme, že další naše společná práce bude i nadále tak úspěšná, jako je ta dosavadní.

Se srdečným pozdravem

Lukáš Mahovský, v.r.
Majitel – potraviny Mapol

Podpěrova pekárna
Podpěrova pekárna
Podpěrova pekárna
Podpěrova pekárna
Podpěrova pekárna
Podpěrova pekárna
Referenční dopis - Potraviny Mapol